Business Analyses

Analýza obchodného tímu

Súbor moderných analytických nástrojov poskytne objektívny obraz súčasného stavu. Umožní pozrieť sa pravde do očí a dá odpoveď, čo riešiť vo vašom tíme a s akou prioritou.

Sales Solutions

Sales Team Upgrade

Nová štruktúra vášho obchodného tímu postavená na základoch vašich obchodných cieľov. Spolu s analýzou so štandardmi vášho odvetvia zistíte, ako by mal váš tím na trhu fungovať, aby prinášal efekt a bol pre vašu firmu dlhodobo udržateľný.

New Challenges

Nové nástroje

Váš tím je postavený, reštartovaný a doplnený o podporné tímy s novými nástrojmi a s technológiami, ktoré zvýšia výkonnosť a súčasne úroveň poskytovaných služieb vášho obchodného tímu.

Naše skúsenosti potvrdzujú

Veľa možno zmeniť. Aj s obchodnými zástupcami

Aj zabehnutý tím obchodných zástupcov možno zmeniť a výrazne zlepšiť jeho výkonnosť, aj keď sa to niekedy zdá nemožné. Pomocou Integrovaného sales tímu môžete meniť všetky predajné kanály alebo postupovať v krokoch a mať zmeny viac pod palcom.

ZISTIŤ POSTUP

ČO PRE VÁS ROBÍME

Jednoducho – zabezpečujeme plnenie vašich obchodných cieľov a zvyšujeme efektivitu predajných kanálov B2B. Hoci to nie je jednoduché.

BUDUJEME NOVÉ TÍMY

Staviame tímy obchodných zástupcov, vytvárame štruktúru tímov, ich cieľové kritériá a odmeňovanie

DOPĹŇAME VAŠE TÍMY

Dopĺňame súčasné sales tímy, staviame externé tímy a podporné obchodné a servisné tímy

VYTVÁRAME e-KANÁLY

Vytvárame elektronické kanály, e-shopy, objednávkové systémy a zvyšujeme fokus a efektivitu jednotlivých kanálov

RIADIME PROCESY

Nastavujeme a riadime obchodné procesy na synergickú spoluprácu tímov a na dosiahnutie stanovených cieľov

Pokojne nám napíšte, radi s vami otázky najprv skonzultujeme
K OTÁZKE

INTEGROVANÝ SALES TÍM

Riešenie zahŕňa všetky predajné kanály, ktoré vám dodáme komplexne alebo jednotlivo, v spolupráci s vami alebo vám odporučíme, ako ich môžete  ďalej rozvíjať sami. Predefinovanie rol a výkonov vašich súčasných kanálov, ale aj nastavenie tých, ktoré ste dovtedy nepokrývali.

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

Kľúčová rola zástupcu pri predaji je naplnená vtedy, keď motivovane prináša a rozvíja obchod. Rieši ich podľa cieľov, vykonáva činnosti, ktoré zabezpečujú váš zisk tak, ako žiaden iný kanál. 

SALES TÍM

Veľkosť a kvalita interného alebo aj externého sales tímu má vysoký vplyv nielen na objemové výsledky, ale aj na efektivitu. Nič nové, ale ako na to? Kľúčom je integrovaný sales tím.

PREDAJNÉ KANÁLY 

Každý z nich má svoje prioritné úlohy a za ne plnú zodpovednosť. Ak majú fungovať, musia sa vzájomne dopĺňať a rešpektovať. Často počúvame, že to nejde. Ide.

MODEL OBSLUHY & ŠTANDARDY

Zákaznícka skúsenosť je rovnako dôležitá ako predajné výsledky. Tak, ako tieto spolu súvisia, riešime nerozdielne aj všetky procesy a postupy, ktoré zabezpečia rast spokojnosti zákazníkov.

DÁTA

Technická stránka, ktorá má slúžiť všetkým vo firme. Tímy majú rôzne očakávania od ich prínosu, dôležitá však je konzistentnosť. Preto ju riešime od začiatku súčasne s vývojom a s pokrokom v tímoch.

MOTIVÁCIA & KOMUNIKÁCIA

Keď značka investuje do predaja, potrebuje marketingovú komunikáciu, ktorú vie sales tím "predať". Ako na to, aby ste neprekročili budget a aby ste ho využili pri podpore značky a pri predaji? 

REFERENCIE A PROJEKTY

Spokojní klienti sú aj naším cieľom a motiváciou pri nasledujúcich projektoch a ich výzvach. Bez ohľadu na to, či riešime celý projekt integrovaného sales tímu, alebo vybrané časti, teší nás robiť veci naplno. 
KOFOLA SR a ČR

Najkomplexnejší projekt, pri ktorom sme spolu vytvorili nový kanál v gastrosegmente. Jeho výkonnosť vzrástla 0% na 50% z celkového objemu na oboch trhoch, v SR a neskôr aj v ČR a prekonala tým najoptimistickejšie očakávania.

STOCK ČR

Štvoruholník  Obchodný zástupca -> Zákaznícka linka -> Veľkoobchod -> Gastro najlepšie popíše našu spoluprácu. Zladili sme komunikáciu a procesy cca 60 veľkoobchodov a niekoľko stoviek gastroprevádzok a IST – náročný, ale úspešný projekt.

VERLAG DASHOFER 

Integrovali sme a zabezpečujeme nový prvok v predajnom tíme klienta – manažéra pre kľúčových zákazníkov. Prepojili sme procesy s ostatnými predajnými kanálmi, ktorým robíme priamu databázovú podporu a manažujeme externý telesales.

McCARTER

Odvaha na zmeny je pri nastavení sales tímov kľúčová. Spustili sme nový kanál pre Vanselling a integrovali ho do súčasnej obchodnej štruktúry. V nastavení obchodný tím -> agentúra to funguje len s jasnými cieľmi a pri vytrvalom odhodlaní manažmentu.

PRE NAŠICH KLIENTOV SME TU UŽ OD ROKU 1998

Obchodným tímom, podpore predaja a strategickému marketingu a obchodu sa venujeme už druhé desaťročie. Veľkosť nášho tímu sa pri projektoch mení, jadro a zázemie zostáva. Zoznámte sa s nami, radi a otvorene s vami preberieme, ako vám vieme pomôcť splniť vaše ciele. 

NÁŠ TÍM

Je pre nás dôležité, aby sme sa s vami poznali. Často ideme do hĺbky vašich interných informácií a dôvera je pre celý tím a pre jeho výsledky kľúčová.

Integrovaný Sales Tím je nový začiatok

Plnenie vašich obchodných plánov je cieľ. Naša cesta je vytvoriť, reštartovať alebo doplniť predajné kanály, nastaviť ich procesy a nasmerovať výkony na spoločné ciele. Napíšte nám alebo zavolajte a povedzte nám, či potrebujete riešiť len niektorú časť, alebo chcete vedieť viac o vytvorení efektívne prepojených predajných kanáloch v integrovanom sales tíme.

Kontakty

Nádete nás:

adresa
Palisády 50, 81106 Bratislava
telefón
+421 2 3333 3310
+421 940 404 400
Napíšte nám